Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Zmagasz się z alkoholizmem, a może bliska Ci osoba cierpi z powodu uzależnienia od alkoholu? W naszym prywatnym ośrodku leczenia alkoholizmu otrzymasz pomoc. W ofercie posiadamy leczenie uzależnień, w tym także alkoholizmu.

Poniżej przedstawiamy, czym jest alkoholizm, jakie są jego objawy oraz w jaki sposób leczyć alkoholizm.

leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu -
Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm jest najpoważniejszą formą picia problemowego i oznacza silne, często niekontrolowane pragnienie picia. Osoby cierpiące na alkoholizm często przedkładają używkę ponad wszelkie inne obowiązki, w tym pracę i rodzinę. Z kolei w przypadku odstawienia mogą wytworzyć fizyczną tolerancję lub doświadczyć objawów odstawiennych. Alkoholizm jest czasem nazywany uzależnieniem od alkoholu lub zależnością od alkoholu. Różni się on nieco od „picia szkodliwego”, które jest okazjonalnym wzorcem picia, mogącym powodować szkody dla zdrowia. Leczenie alkoholizmu nie jest procesem łatwym, jednak jest to wykonalne.

Objawy uzależnienia od alkoholu

Aby zostać zdiagnozowanym jako osoba uzależniona od alkoholu, należy spełnić trzy z poniższych kryteriów (DSM 5):

Tolerancja
Wysoki poziom tolerancji – trzeba wypić więcej, aby uzyskać ten sam efekt
Ilości
Używanie i nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach niż planowano
Objawy
Objawy sięgania po alkohol przy próbie rzucenia palenia
Próby
Nieudane próby samodzielnego ograniczenia alkoholu
Używanie
Większość czasu spędza się na piciu, zdobywaniu napojów lub dochodzeniu do siebie po intensywnym używaniu
Relacje
Poświęcanie relacji i więzi międzyludzkich na rzecz picia. Nadużywanie alkoholu trwa nadal, mimo świadomości, że jest on szkodliwy dla organizmu
leczenie alkoholizmu

Jak leczyć alkoholizm? – terapia alkoholowa

Wiele osób, których bliscy wpadli w uzależnienie od alkoholu, zadaje sobie pytanie „jak pomóc alkoholikowi”? „Pomoc osobie uzależnionej w wyjściu z nałogu”. Większość osób uzależnionych wykazuje niechęć względem terapii alkoholowej.  W takich sytuacjach zachęcenie do rozpoczęcia leczenia alkoholizmu może stanowić wyzwanie. Po pomoc warto udać się do ośrodka leczenia alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu to długotrwały proces, który ma za zadanie wywołanie u uzależnionego chęci do pokonania nałogu oraz wykształcenie asertywnych zachowań abstynenckich. Jako że każdy przypadek jest indywidualny, istnieje wiele podejść i sposobów leczenia alkoholizmu. Terapia alkoholowa może mieć charakter:

 • spotkań grupowych,
 • indywidualnych spotkań z psychologiem,
 • treningów (nauka kontaktów interpersonalnych, kontrolowania złości oraz umiejętności społecznych),
 • mitingów grupy AA,
 • obserwacji własnych zachowań,
 • nauki technik relaksacyjnych oraz medytacji,
 • warsztatów terapeutycznych (w ośrodku leczenia alkoholizmu).

Na czym polega leczenie alkoholizmu?

Na terapię alkoholową składa się psychoterapia grupowa oraz indywidualna. W ramach nich stosuje się różnorodne metody leczenia alkoholizmu. Często konieczne jest także leczenie farmakologiczne osób uzależnionych. Leczenie alkoholizmu to przede wszystkim pokazanie pacjentowi jak funkcjonować bez alkoholu oraz nauka samodzielnej walki z uzależnieniem. Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu pozostaje na całe życie, w związku z czym terapia alkoholowa nie wyleczy całkowicie z nałogu. Walka trwa do końca życia i zadaniem terapii jest przygotowanie na nią pacjenta.

Terapia alkoholowa - Etapy leczenia alkoholizmu

Terapia alkoholowa jest procesem. Składa się na niego kilka etapów i są one wprowadzane stopniowo. Najważniejsze etapy w terapii dla alkoholików w ośrodku leczenia alkoholizmu to:

 • uświadomienie sobie przez uzależnionego obecności problemu – osoba uzależniona musi przyznać się przed sobą, a także przed terapeutą, że jest alkoholikiem,
 • diagnostyka – przeprowadzenie wywiadu z osobą uzależnioną, wykonanie testów psychologicznych przez psychoterapeutę oraz zlecenie przez lekarza podstawowych badań takich jak EKG, badanie krwi, USG narządów wewnętrznych,
 • opracowanie indywidualnego planu terapii – w oparciu o stan fizyczny i psychiczny osoby uzależnionej oraz fazę choroby dobierany jest optymalny sposób terapii,
 • praca nad uzależnieniem pod okiem psychoterapeutów – na etap ten składa się nauka rozpoznawania, analizowania i regulowania własnych emocji. Etap ten obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową oraz warsztaty, podczas których uzależnieni uczą się np. asertywności abstynenckiej,
 • opracowanie indywidualnego planu do stosowania przez pacjenta po terapii w ośrodku – określenie motywacji uzależnionego do życia bez alkoholu, zalecenia dotyczące terapii podtrzymującej, w tym uczestnictwo w indywidualnych sesjach z terapeutą oraz spotkaniach grupowych.
leczenie alkoholizmu
leczenie alkoholizmu

Przymusowe leczenie alkoholizmu

W wielu przypadkach osoby uzależnione nie chcą udać się na terapię alkoholową. Rodziny często zadają pytanie, jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, która nie chce się leczyć? Czy można wysłać alkoholika na przymusowe leczenie? Są sytuacje, w których jest to możliwe. Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie alkoholizmu należy skierować do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wniosek może być złożony nie tylko przez partnerów czy też dorosłe dzieci osoby uzależnionej, lecz także przez dalszą rodzinę oraz pracownika MOPS-u.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że w tym celu należy zebrać dokumentację, która potwierdzi, że spożywanie alkoholu przez osobę uzależnioną:

 • ma negatywny wpływ na osoby małoletnie,
 • przyczynia się do rozpadu funkcjonowania rodziny,
 • prowadzi do zaburzeń porządku publicznego,
 • jest przyczyną zaniedbywania obowiązków pracowniczych.

Kiedy osoba uzależniona oficjalnie odmawia udania się na terapię, komisja wysyła chorego na przymusowe badanie do biegłego sądowego. Po wydaniu opinii sąd może wysłać alkoholika na przymusowe leczenie. Jest ono prowadzone w ośrodku zamkniętym i może trwać maksymalnie 2 lata.

Jeśli cierpisz z powodu alkoholu lub szukasz pomocy dla bliskiej Ci osoby, zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem leczenia alkoholizmu w Rząsce, obok Krakowa.

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.