Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Czy zmagasz się z alkoholizmem? A może to Twój bliski nie potrafi powiedzieć nie, kolejnym trunkom? Nie ma na co czekać – czas sięgnąć po pomoc. W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień Kryształowy Płomyk położonym w Rząsce blisko Krakowa oferujemy Ci kompleksową opiekę w czasie leczenia alkoholizmu. Robimy wszystko by nasze działania, były jak najbardziej skuteczne.

Poniżej przedstawiamy, czym jest alkoholizm, jakie są jego objawy oraz w jaki sposób leczyć alkoholizm.

leczenie alkoholizmu

Czym jest alkoholizm? - Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest najpoważniejszą formą picia problemowego i oznacza silne, często niekontrolowane pragnienie picia. Osoby cierpiące na alkoholizm często przedkładają używkę ponad wszelkie inne obowiązki, w tym pracę i rodzinę. Z kolei w przypadku odstawienia mogą wytworzyć fizyczną tolerancję lub doświadczyć objawów odstawiennych. Alkoholizm jest czasem nazywany uzależnieniem od alkoholu lub zależnością od alkoholu. Różni się on nieco od „picia szkodliwego”, które jest okazjonalnym wzorcem picia, mogącym powodować szkody dla zdrowia. Leczenie alkoholizmu nie jest procesem łatwym, jednak jest to wykonalne. To ciężkie wyzwanie, któremu nie należy stawiać czoła w pojedynkę. Najlepiej sięgnąć po pomoc profesjonalistów, którzy przeprowadzą terapię alkoholową, jeśli mieszkasz blisko Krakowa, serdecznie polecamy Ci nasz ośrodek.

Objawy uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm, tak jak każde inne uzależnienie powinno być diagnozowane wyłącznie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Istnieją jednak przesłanki, które mogą sygnalizować problem. Najbardziej wiarygodna jest klasyfikacja DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Według niej symptomami wskazującymi na uzależnienie od alkoholu to:

Tolerancja
Osoba uzależniona potrzebuje używki, by poczuć jej efekty. Wraz z pogłębianiem się problemu odporność organizmu zwiększa się, potrzebne są coraz większe dawki.
Ilości
Osoba uzależniona nie kontroluje ilości i częstotliwości spożywania alkoholu.
Objawy
W trakcie próby odstawienia substancji osoba uzależniona wykazuje objawy upojenia alkoholowego.
Próby
Wszelkie próby samodzielnego zwalczenia nałogu kończą się porażką.
Używanie
Raczenie się używką, zdobywanie jej, myślenie o niej oraz dochodzenie do siebie po upojeniu zajmują większą część czasu alkoholika.
Relacje
Poświęcanie relacji i więzi międzyludzkich na rzecz picia. Nadużywanie alkoholu trwa nadal, mimo świadomości, że jest on szkodliwy dla organizmu.

Występowanie trzech z nich w tym samym czasie jest wystarczającym powodem do zasięgnięcia porady specjalisty i w konsekwencji przeprowadzenie u jednostki odwyku alkoholowego.

leczenie alkoholizmu

Jak leczyć alkoholizm? – terapia alkoholowa

Wiele osób dotkniętych uzależnieniem lub mających bliskich w nałogach, zadaje sobie pytanie „jak pomóc alkoholikowi”? Większość osób uzależnionych wykazuje niechęć względem terapii alkoholowej. W takich sytuacjach zachęcenie do rozpoczęcia leczenia może stanowić wyzwanie. Po pomoc warto udać się do naszego ośrodka leczenia alkoholizmu blisko Krakowa.

Leczenie alkoholizmu to długotrwały proces, który ma za zadanie wywołanie u uzależnionego chęci do pokonania nałogu oraz wykształcenie asertywnych zachowań abstynenckich. Jako że każdy przypadek jest indywidualny, istnieje wiele podejść i sposobów leczenia alkoholizmu.

Terapia alkoholowa może mieć charakter:

 • spotkań grupowych,
 • indywidualnych spotkań z psychologiem,
 • treningów (nauka kontaktów interpersonalnych, kontrolowania złości oraz umiejętności społecznych),
 • mitingów grupy AA,
 • obserwacji własnych zachowań,
 • nauki technik relaksacyjnych oraz medytacji,
 • warsztatów terapeutycznych (w ośrodku leczenia alkoholizmu).

Przebieg leczenia alkoholizmu

Na terapię alkoholową składa się psychoterapia grupowa oraz indywidualna. Często konieczne jest włączenie środków farmakologicznych hamujących głód alkoholu lub skutki uboczne jego odstawienia. Leczenie alkoholizmu to przede wszystkim pokazanie pacjentowi jak funkcjonować bez alkoholu oraz nauka samodzielnej walki z uzależnieniem. Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu pozostaje na całe życie, w związku z czym terapia alkoholowa nie wyleczy całkowicie z nałogu. Walka trwa do końca życia i zadaniem terapii jest przygotowanie na nią pacjenta.

W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień Kryształowy Płomyk blisko Krakowa oferujemy różnorodne metody leczenia alkoholizmu.

Terapia alkoholowa - Etapy leczenia alkoholizmu

Terapia alkoholowa jest procesem. Składa się na niego kilka etapów i są one wprowadzane stopniowo.

Najważniejsze etapy w terapii dla alkoholików w ośrodku leczenia alkoholizmu to:

 1. Uświadomienie sobie przez uzależnionego obecności problemu – osoba uzależniona musi przyznać się przed sobą, a także przed terapeutą, że jest alkoholikiem.
 2. Diagnostyka – przeprowadzenie wywiadu z osobą uzależnioną, wykonanie testów psychologicznych przez psychoterapeutę oraz zlecenie przez lekarza podstawowych badań takich jak EKG, badanie krwi, USG narządów wewnętrznych.
 3. Opracowanie indywidualnego planu terapii – w oparciu o stan fizyczny i psychiczny osoby uzależnionej oraz fazę choroby dobierany jest optymalny sposób terapii.
 4. Praca nad uzależnieniem pod okiem psychoterapeutów – na etap ten składa się nauka rozpoznawania, analizowania i regulowania własnych emocji. Etap ten obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową oraz warsztaty, podczas których uzależnieni uczą się np. asertywności abstynenckiej.
leczenie alkoholizmu
wszywka alkoholowa

Wszywka alkoholowa

Jedną z metod leczenia alkoholizmu, która zyskuje coraz większą popularność, jest tzw. wszywka alkoholowa. Polega ona na umieszczeniu małego implantu, zawierającego substancję blokującą działanie alkoholu, pod skórą pacjenta.

Wprowadzenie wszywki alkoholowej ma na celu zmniejszenie pragnienia picia oraz zapobieganie nawrotom uzależnienia. Działanie substancji zawartej w implantcie polega na blokowaniu receptorów mózgowych odpowiedzialnych za pozytywne efekty alkoholu, takie jak uczucie euforii i odprężenia. Dzięki temu osoba uzależniona nie odczuwa korzyści z picia alkoholu i z czasem może zaniknąć u niej chęć sięgania po używkę.

Konsultacje lekarskie i psychiatryczne w Krakowie

Podczas konsultacji lekarskich dotyczących uzależnień lekarz przeprowadzamy szczegółowy wywiad, mający na celu zrozumienie historii pacjenta, jego obecnych objawów oraz wpływu uzależnienia na jego życie codzienne. Nasi lekarze oceniają obecność zaburzeń nastroju, lękowych, psychotycznych lub innych zaburzeń psychicznych, które mogą być przyczyną lub następstwem uzależnienia. Odpowiednia diagnoza i leczenie tych współistniejących zaburzeń jest niezwykle istotna dla skutecznego leczenia uzależnienia. Dzięki holistycznemu podejściu do diagnostyki i leczenia, możemy dostosować plany terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta, dając im szansę na wyzwolenie się z uzależnienia i poprawę ogólnego stanu zdrowia.

Zwolnienie lekarskie

Uzależnienia są chorobami, które wpływają zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne pacjenta. Dlatego jako placówka medyczna mamy również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, aby umożliwić skupienie się na procesie leczenia i odzyskaniu zdrowia. Zwolnienie lekarskie daje pacjentowi czas i przestrzeń, aby podjąć niezbędne kroki w celu pokonania uzależnienia i rozpoczęcia procesu trapii.

leczenie alkoholizmu

Przymusowe leczenie alkoholizmu

W wielu przypadkach osoby uzależnione nie chcą udać się na terapię alkoholową czy choćby odtrucie alkoholowe. Rodziny często zadają pytanie, jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu, która nie chce się leczyć? Czy można wysłać alkoholika na przymusowe leczenie? Są sytuacje, w których jest to możliwe. Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie alkoholizmu należy skierować do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wniosek może być złożony nie tylko przez partnerów czy też dorosłe dzieci osoby uzależnionej, lecz także przez dalszą rodzinę oraz pracownika MOPS-u.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że w tym celu należy zebrać dokumentację, która potwierdzi, że spożywanie alkoholu przez osobę uzależnioną:

 • ma negatywny wpływ na osoby małoletnie,
 • przyczynia się do rozpadu funkcjonowania rodziny,
 • prowadzi do zaburzeń porządku publicznego,
 • jest przyczyną zaniedbywania obowiązków pracowniczych.

Kiedy osoba uzależniona oficjalnie odmawia udania się na terapię, komisja wysyła chorego na przymusowe badanie do biegłego sądowego. Po wydaniu opinii sąd może wysłać alkoholika na przymusowe leczenie. Jest ono prowadzone w ośrodku zamkniętym i może trwać maksymalnie 2 lata.

Jeśli cierpisz z powodu alkoholu lub szukasz pomocy dla bliskiej Ci osoby, zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem leczenia alkoholizmu w Rząsce, blisko Krakowa. Wierzymy, że poczucie bezpieczeństwa i zaufania jest kluczowe w terapii uzależnień.

Już dziś skontaktuj się z nami i zapewnij sobie lepsze i łatwiejsze jutro!

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Call Now Button