Kiedy udać się na kurację odwykową i jakie są jej rodzaje?

Kiedy udać się na kurację odwykową i jakie są jej rodzaje?

psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu
Każdy rodzaj uzależnienia jest trudny, dla obu stron – uzależnionej, a także tej, wspierającej w walce z nałogiem, zwłaszcza jeśli jest to bliska osoba. Trzeba powiedzieć wprost – alkoholizm to choroba, przy której konieczne jest odpowiednie leczenie. Jednakże, aby w ogóle do niego doszło i było ono skuteczne, potrzebne są tu chęci i dobra wola uzależnionego. Zrozumienie mechanizmów, jakie kierują taką osobą, a także poznanie dostępnych metod, które pomogą radzić sobie z alkoholizmem, są kluczowe w pozbywaniu się tego problemu. Podjęcia się walki z zależnością od alkoholu nie należy zaczynać w pojedynkę – ważne jest tu odpowiednie wsparcie oraz opieka, przede wszystkim specjalistów, ale także najbliższych. Postaramy się przybliżyć rolę terapii ambulatoryjnej w alkoholizmie i proces zdrowienia oraz aspektach psychologicznych.

W jakim momencie zaczyna się alkoholizm?

Co zatrważające, coraz więcej młodych ludzi, a nawet nastolatków może borykać się z problemem nadmiernego spożywania alkoholu. Często wiąże się to z presją społeczną, chęcią przypodobania się grupie i podążaniu za tłumem. Wiele z tych osób nie wyobraża sobie dobrej zabawy bez procentów.
Często można przegapić moment, gdy z „wypadu na jednego drinka” robi się codzienne sięganie po używkę z procentami. Wpaść w niekontrolowane spożywanie alkoholu pomimo negatywnych konsekwencji dla zdrowia, relacji międzyludzkich czy życia zawodowego, jest bardzo łatwo. Uzależnienie od alkoholu to wynik wielu czynników – od genetycznych, przez środowiskowe po psychologiczne.

Psychologiczne aspekty uzależnienia od alkoholu

Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu ma szczególne znaczenie podczas pobytu osób w naszym ośrodku. To nieocenione i podstawowe wsparcie, który jest równie ważne co sam detoks. Jakimi metodami posługuje się terapeuta od uzależnień alkoholowych i na co musi zwrócić uwagę podczas diagnozowania problemu?
 • mechanizmy uzależnienia – warto podkreślić, że alkohol przynosi szkody zdrowotne dla całego organizmu, również dla mózgu. Trunki działają na układ nagrody w ośrodku nerwowym i poprzez uwalnianie dopaminy, dają poczucie przyjemności. Im częściej sięgamy po alkohol, tym mózg szybciej dostosowuje się do nowych warunków i po prostu uwalnia się potrzeba spożycia w celu utrzymania efektu.
 • radzenie sobie z emocjami – częstą przyczyną sięgania po alkohol jest próba stłumienia negatywnych sytuacji życiowych – stresu, lęków czy depresji. Oczywiście, trunki na moment złagodzą te uczucia, jednakże w dłuższej perspektywie tylko pogorszą ten stan.
 • zaburzenia psychiczne – często pewne problemy idą ze sobą w parze, jest tak np. z chorobami psychicznymi takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe, a także PTSD. W takich wypadkach przyjmujemy strategię leczenia obu schorzeń dla uzyskania pozytywnych efektów.

Rodzaje pomocy w ośrodku Kryształowy Płomyk

W zależności od problemu proponujemy różne formy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. Kuracja odwykowa, nie tylko dla alkoholików, to próba odzwyczajenia chorego od przyjmowania substancji uzależniającej. Terapia odwykowa dla alkoholików na celu przede wszystkim przerwanie picia, ale to szereg działań, które podejmujemy w ośrodku, w trosce o dobro pacjenta. Odwyk to często również proces utrzymania w stanie abstynencji. W niektórych przypadkach jest to niezwykle trudne. Pomagamy również w takich sytuacjach. Dzięki terapii nawrotów alkoholowych, na którą zgłaszają się osoby, które widzą, że znów wpadają w nawyk, możemy z wysoką skutecznością zapobiec wielu tragediom związanym z uzależnieniem. Przedstawiamy pokrótce jakie są dostępne metody leczenia i czym się różnią:
 • terapia odwykowa – dla alkoholików najtrudniejszym krokiem jest przede wszystkim rozpoczęcie leczenia, które wiąże się z odstawieniem butelki. Jest to jednak konieczny warunek do wyjścia z uzależnienia. Pobyt w placówce zamkniętej pozwala na odwyk i prawidłowe leczenie problemu.
 • terapia zamknięta – w Kryształowym Płomyku każdy może poczuć się bezpiecznie, niezależnie od problemu, z którym się zmaga, oferujemy całodobową opiekę, która ma na celu odcięcie pacjenta od dostępu do używek, w tym wypadku alkoholu. Z terapią zamkniętą w problemie alkoholizmu jest związane często przymusowe leczenie, zgłoszone przez najbliższych oraz pracowników MOPS-u, zajmujących się problemem alkoholowym w danej rodzinie.
 • terapia pogłębiona – dla alkoholików jest ona kolejnym etapem leczenia zaraz po terapii podstawowej, nie jest ona obligatoryjna, jednak zaleca się pacjentom skorzystanie z niej, to tzw. wejście w głąb siebie, poznanie podstawowych, codziennych potrzeb
 • terapia nawrotów alkoholowych – pacjenci nie są pozostawieni sami sobie nawet po zakończonym pobycie u nas, zawsze oferujemy wsparcie, nawet podczas nawrotów choroby. Zdajemy sobie sprawę, że jest to nieuleczalne i przewlekłe zaburzenie. Terapia nawrotów alkoholowych wiąże się najczęściej z oczyszczeniem organizmu z substancji toksycznych i ponowną psychoterapię.

Ambulatoryjna terapia uzależnienia od alkoholu

Ta forma leczenia nie wymaga stałej hospitalizacji pacjenta. Skuteczność tej terapii opiera się na tym, że chory nie musi odrywać się od codziennych obowiązków. Do stosowanych terapii zalicza się tu:
 • terapię indywidualną – są to spotkania z terapeutą 1 na 1, gdzie pacjent ma szansę przede wszystkim umówić swoje problemy związane z byciem uzależnionym oraz tego, na jakie sfery życia to wpływa, terapeuta może pomóc w odnalezieniu przyczyn uzależnienia oraz popracować nad strategiami radzenia sobie z sytuacją. Zalicza się do nich terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga w zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowań, które prowadzą do spożycia alkoholu.
 • terapię grupową – są to grupy wsparcia, między innymi Anonimowi Alkoholicy. Na takich spotkaniach uzależnieni mają możliwość dzielenia się przemyśleniami, doświadczeniami z ludźmi, którzy są w sytuacji podobnej do ich.
 • farmakoterapię – niektóre przypadki wymagają użycia takich środków jak wdrożenie leków, przepisanych przez lekarza, mają one na celu wspomóc leczenie.

Uzyskaj wsparcie w Kryształowym Płomyku

Zrozumienie psychologicznych aspektów oraz empatyczne podejście podczas terapii są kluczowe, gdy chcemy pomóc osobie uzależnionej. Forma ambulatoryjna ma na celu pomoc w utrzymaniu kontroli nad życiem prywatnym i zawodowym z niezbędnym wsparciem w walce z nałogiem. Uzależnienie od alkoholu czy jakichkolwiek innych używek jest problemem, do którego należy podejść wieloaspektowo. W Kryształowym Płomyku leczenie alkoholizmu to:
 • terapia indywidualna ze specjalistami,
 • grupowa, w tym w formie mitingów AA,
 • treningi interpersonalne i warsztaty terapeutyczne w ośrodku.
Pomoc w Kryształowym Płomyku jest zawsze dostępna. Pamiętaj, że pierwszym krokiem w kierunku zdrowienia jest szukanie wsparcia.

WSZYSTKIE WPISY

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Call Now Button