Jak pomóc narkomanowi w rodzinie?

Jak pomóc narkomanowi w rodzinie?

jak pomóc narkomanowi w rodzinie
Narkomania jest chorobą złożoną, a jej problem nie oscyluje tylko w płaszczyźnie medycznej, ale również społecznej, prawnej czy kulturowej. Prowadzi do spadku jakości życia, zmienia nasze funkcjonowanie i rozluźnia relacje społeczne. Sprawa wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy uzależnieniu ulega bliska osoba. Jak pomóc narkomanowi w rodzinie? Dowiedz się, co możesz zrobić, aby wspierać chorą osobę w wyjściu z nałogu narkotykowego.

W jaki sposób rozpoznać uzależnienie od narkotyków?

Często ludzie stereotypowo wyobrażają sobie osobę uzależnioną od narkotyków jako zaniedbaną, wychudzoną i w brudnych ubraniach. Przez takie stereotypy nie potrafimy jej prawidłowo zidentyfikować w swoim otoczeniu, nawet w tym najbliższym. Bardzo często mało kto dopuszcza do świadomości myśl, że ich dziecko może być uzależnione. Zdecydowanie łatwiej rozpoznać działanie alkoholu niż środka odurzającego. Wśród najczęstszych objawów zażywania narkotyków wymienia się:

  • nienaturalnie zwężone lub rozszerzone źrenice,
  • dolegliwości związane z drogami oddechowymi,
  • drżenie rąk lub niekontrolowane drgawki,
  • spadek masy ciała,
  • ogólne znużenie, apatię i brak energii,
  • stany depresyjne, z czym wiąże się też wycofanie społeczne.
Oczywiście wspomniane wyżej symptomy nie muszą oznaczać od razu nałogu, ale powinny być odbierane jako sygnał ostrzegawczy i wywołać wzmożoną czujność. Im szybciej zauważy się problem, tym łatwiej będzie wyjść z inicjatywą pomocy w leczeniu uzależnienia od narkotyków.

Jak pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć?

Uzależnienie jest złożonym procesem, dotykającym nie tylko chorego, ale również jego bliskie otoczenie. Narkomani bardzo często nie widzą w swoim zachowaniu nic złego i nie potrafią dostrzec problemu ani powagi sytuacji. Odrzucają także pomoc, uważają to za pewien atak na ich osobę. Przyznanie się do bezradności i nałogu nastąpi, dopiero gdy osoba uzależniona poczuje się pokonana lub bezsilna wobec własnej choroby. Warto wybrać jako formę terapii skorzystanie ze specjalistycznych ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków dla młodzieży.

Pozytywną decyzję o leczeniu w specjalistycznej instytucji poprzedza jednak cały proces dojrzewania do tego momentu. Niezastąpionym wsparciem w takich chwilach jest rodzina oraz osoby z bliskiego otoczenia. Bardzo często są najważniejszym czynnikiem, bez którego determinacja chorego może zniknąć. Jak pomóc narkomanowi w tak ważnym momencie?

Rozpoznanie problemu

Uzależnienie od narkotyków ma ogromną siłę, bo dotyka zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Zwykłe prośby czy błagania mogą nie wystarczyć, aby zażegnać obsesję zażywania tych substancji. Swoją pomoc powinno się zacząć od zrozumienia problemu narkotykowego wśród młodzieży. Wiąże się to ze zdobyciem wiedzy na temat przyczyn oraz skutków, ale dzięki temu kształtuje się pewien obraz sytuacyjny osoby uzależnionej.

Rozmowa z uzależnionym

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od narkotyków? Przede wszystkim wykazać chęć szczerej konwersacji, wsparcia oraz wysłuchania problemów drugiej osoby. Warto dać sygnał, który pokaże narkomanowi, że może liczyć na zrozumienie. Na pewno powinno unikać się słów o wyraźnym wydźwięku rozkazującym. Ten sposób nie zadziała i prawdopodobnie zniechęci do dalszej współpracy. Osoby uzależnione są często odcięte od emocji przez zażywanie substancji psychoaktywnych. Nie poradzą sobie z nadmierną ilością przytłaczających ich uczuć. Dlatego też pod żadnym pozorem nie powinno się wywierać presji na empatię wobec bliskich osób. Komentarze typu „Zobacz, jak ja cierpię” co najwyżej spowodują poczucie winy, które doprowadzi do próby ucieczki od problemów, czyli do sięgnięcia po narkotyki.

Wsparcie specjalisty

Przed podjęciem drastycznych kroków, do których zalicza się ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków dla młodzieży, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Wykwalifikowana osoba na pewno lepiej wytłumaczy choremu, dlaczego tak ważne jest leczenie i jakie skutki może wywołać zaniedbanie tego aspektu. Lekarz zdecydowanie udzieli pomocy w procesie przygotowania narkomana na dłuższy proces eliminacji nałogu.

Gdzie szukać pomocy dla narkomana?

Najskuteczniejszą opcją pomocy dla narkomana jest specjalistyczny ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków dla młodzieży, najlepiej gdyby był to zakład zamknięty. Pracuje w nim wykwalifikowany personel, w skład którego wchodzą: lekarze, psychologowie, psychiatrzy czy terapeuci. Cały zespół czuwa nad chorym podczas procesu walki z nałogiem. Z pomocą specjalisty osoba uzależniona wróci do normalnego funkcjonowania. Czas leczenia bywa różny, może to być kilka miesięcy, czasami nawet do około roku. Dużo zależy od nastawienia pacjenta.
Należy wiedzieć, że tak naprawdę można zgłosić uzależnionego do placówki refundowanej, jak i prywatnej. Najczęściej bierze się pod uwagę zamknięte ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków dla młodzieży oddalone od miejsca zamieszkania. Pozwala to na odseparowanie od dotychczasowego środowiska, co pomaga w skupieniu się na najważniejszym – definitywnym wyleczeniu się z nałogu.

Przymusowe leczenie – czy jest to możliwe?

Według ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie osób chorych jest dobrowolne, więc nie można w żaden sposób zmusić narkomana do przebywania w ośrodku zamkniętym. Są jednak wyjątki od tej reguły. Skierowanie na przymusowy odwyk ma miejsce, kiedy chory jest nieletni (artykuł 30 wyżej wymienionej ustawy) lub ubezwłasnowolniony oraz gdy sprawca przestępstwa był pod wpływem środków odurzających w momencie popełniania czynu (artykuł 71 ustawy punkt 1 i 2). Decyzję w przytoczonych sprawach podejmuje sąd.
Jednak warto wspomnieć o ważnym aspekcie – instytucjonalne wywoływanie presji leczenia na narkomana może mieć całkowicie przeciwny efekt. Specjaliści są zdania, że sam fakt narzucenia czegokolwiek na chorego, zniechęca go i pozbawia wszelkich wewnętrznych motywacji do poprawy. Uzależnienia, a szczególnie rodzaj związany z narkotykami, mocno narusza oddziaływanie emocji u człowieka. Przekłada się to na realizację zakładanego celu leczenia – zmianę postawy oraz wdrożenie nowych, zdrowych nawyków w życie. Każdy chciałby przyczynić się do pomocy w wyeliminowaniu uzależnienia od narkotyków, ale nie warto działać pochopnie i wbrew chorej osobie.

Jak pomóc narkomanowi w rodzinie – podsumowanie

Problem uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży rośnie, a przyczynia się do tego coraz łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Na szczęście jednocześnie wzrasta świadomość rodziców na temat tego typu nałogów. Większy dostęp do informacji powoduje szybsze dostrzeżenie problemu. Mając wiedzę, jak pomóc narkomanowi, nie bądź obojętny na sytuacje odstające od normy i dotyczące nastolatka w Twoim otoczeniu. Nie czekaj, reaguj od razu. Być może dzięki szybkiej reakcji unikniesz przykrych doświadczeń w przyszłości.

WSZYSTKIE WPISY

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Call Now Button