Jak nałogi wpływają na nasze zachowanie i relacje?

Jak nałogi wpływają na nasze zachowanie i relacje?

nałogi a relacje z ludźmi

Wielu ludzi między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia korzysta z pomocy psychoterapeuty, by poradzić sobie z problemami z przeszłości i teraźniejszości. Wśród tych, którzy szukają pomocy u specjalistów, równie często zdarzają się osoby, których głównym problemem są uzależnienia. . Na szczęście coraz więcej ludzi jest świadomych, jak ważne jest zdrowie psychiczne. Osoby obarczone nałogami niszczą życie nie tylko swoje, ale także najbliższego otoczenia. Przyjrzyjmy się zatem wpływowi, jaki mają uzależnienia na życie rodzinne. 

Nałogi a relacje społeczne

Wpływ nałogów na nasze relacje społeczne jest nie do przecenienia. Osoby uzależnione często zaczynają odgradzać się od otoczenia, skupiając się na zaspokajaniu swoich nałogowych potrzeb. To może prowadzić do zaniedbywania relacji z rodziną, przyjaciółmi oraz partnerami życiowymi. Brak zaangażowania w interakcje społeczne może budować bariery komunikacyjne i emocjonalne, utrudniając nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji. Gdy nałogi przybierają na sile, osoby uzależnione mogą stopniowo wycofywać się z życia społecznego, oddzielając się od wsparcia najbliższych. Ich uwaga skupia się na własnym nałogu, a to prowadzi do osłabienia więzi z innymi, co negatywnie wpływa na dynamikę relacji.

Zmiana zachowań i wartości

Nałogi często popychają nas ku zmianom wartości i priorytetów. To, co kiedyś było istotne, może zanikać na rzecz obsesyjnego skupienia na nałogu. Taka zmiana wartości może skutkować konfliktami z bliskimi oraz utratą równowagi w życiu. Osoby uzależnione mogą oddalać się od swoich wcześniejszych pasji, celów i obowiązków, co może skomplikować budowanie trwałych relacji. Ich zaangażowanie w nałóg staje się dominujące, a dawne zainteresowania i aktywności, które kiedyś łączyły ich z innymi, zanikają w cieniu używek.

jak nałogi wpływają na relacje

Załamanie komunikacji

Nałogi potrafią również zakłócić naszą zdolność do efektywnej komunikacji. Wpływają na naszą zdolność do wyrażania myśli, rozumienia potrzeb innych ludzi i empatii. Odsuwanie się od otoczenia w celu zaspokajania nałogu może prowadzić do izolacji emocjonalnej oraz trudności w wyrażaniu uczuć i potrzeb. To z kolei przekłada się na trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji. Osoby uzależnione mogą stawać się coraz mniej komunikatywne, skupiając się na swoim nałogu zamiast na interakcjach z innymi. Z czasem utrata umiejętności wyrażania siebie i zrozumienia innych może prowadzić do frustracji, nieporozumień i pogłębiających się emocjonalnych przepaści między jednostkami.

Przywracanie równowagi

Warto pamiętać, że choć nałogi mają ogromny wpływ na nasze zachowanie i relacje, istnieje droga do wyjścia z tego kręgu. Ważne jest rozpoznanie problemu i skorzystanie z dostępnych wsparć, takich jak terapia, grupy wsparcia czy mądre doradztwo przyjaciół i rodziny. Powrót do równowagi wymaga czasu, wysiłku i determinacji, ale może przynieść rewolucyjne zmiany w naszym zachowaniu i relacjach.

WSZYSTKIE WPISY

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Call Now Button