Dowiedz się, jak wyjść z nałogu narkotykowego

Dowiedz się, jak wyjść z nałogu narkotykowego

terapia grupowa - leczenie uzależnień od narkotyków

Narkotyki to substancje psychoaktywne, oddziałujące na centralny układ nerwowy osoby zażywającej. Ich działanie wpływa nie tylko na zmianę zachowania, ale również na sposób postrzegania oraz świadomość. Mimo tego, że są substancją zakazaną w Polsce, stają się coraz bardziej powszechne i łatwodostępne zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży, dlatego tak łatwo jest w tych czasach popaść w narkomanię. Koniecznie będzie w takim wypadku udanie się na leczenie uzależnień od narkotyków. To skomplikowany i długi proces. Jest on jednak warty włożonego w niego wysiłku i pracy nad sobą.

Objawy uzależnienia od narkotyków

Aby dowiedzieć się, jak wyjść z nałogu narkotykowego, należy najpierw zapoznać się z objawami, które mogą świadczyć o występowaniu tej przewlekłej i nawracającej choroby. Osoba uzależniona popada w coraz większe problemy, które rzutują zarówno na jej życie prywatne, jak i zawodowe czy społeczne. Objawy, które pojawiają się najczęściej to:

 • Uczucie przymusu zażywania substancji uzależniającej.
 • Brak kontroli w przyjmowaniu narkotyku – ilość oraz miejsce zażywania mogą być przypadkowe.
 • Konieczność zwiększenia dawki, aby rezultat pozostał ten sam.
 • Pojawienie się zespołu odstawiennego (biegunka, wymioty, lęki, psychoza).
 • Wzrost problemów społecznych, prawnych, a także zdrowotnych.
 • Zanik dotychczasowych zainteresowań oraz celów.

Przyczyny uzależnienia od narkotyków

Chcąc zrozumieć chorobę, jaką jest narkomania, warto zapoznać się także z przyczynami jej powstawania. Będą się one różnić od siebie, zależnie od grupy wiekowej, czy np. statusu społecznego. Do najczęściej występujących przyczyn nałogu zalicza się:

 • Chęć ucieczki przed problemami.
 • Niska samoocena.
 • Ochota na spróbowanie czegoś nowego.
 • Wpływ towarzystwa.
 • Potrzeba zwiększenia wydajności w pracy lub szkole.

Etapy rozwijania się narkomanii

Inicjacja

Początkowy etap uzależnienia się od narkotyków dotyczy osób, które po raz pierwszy sięgnęły po narkotyk. To faza, w której dochodzi do zapoznania się z używką, sprawdzeniem, jak działa na organizm oraz psychikę. W tym momencie osoba zażywająca ma jeszcze świadomość co do negatywnych skutków substancji.

Eksperymentowanie

To etap, w którym osoba jest już po spróbowaniu narkotyku po raz pierwszy i wyraża chęć na przyjmowanie kolejnej dawki, czując przy tym większą przyjemność i ekscytację.

Nadużywanie

W fazie tej następuje zwiększenie ilości oraz częstotliwości zażywania substancji psychoaktywnej. Osoba uzależniona za wszelką cenę chce zdobyć narkotyk i to on króluje w jej życiu. Wygląd, zdrowie oraz pieniądze tracą na znaczeniu. Oddala się ona również coraz bardziej od bliskich osób. Wykonywanie codziennych obowiązków staje się niemożliwe.

Utrata kontroli

Podczas tego etapu osoba uzależniona odczuwa głód narkotykowy, a substancje muszą być zażywane w sposób nieprzerwany, aby nie doszło do objawów odstawiennych. W tym momencie konieczna jest już pomoc specjalistów, w tym detoks oraz leczenie uzależnienia.

Jak pomóc narkomanowi w rodzinie?

Czytany tekst przynosi Ci na myśl kogoś bliskiego? Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda leczenie w profesjonalnym ośrodku oraz jak pomóc narkomanowi w rodzinie? Przede wszystkim najważniejsze jest, aby osoba uzależniona przyznała się przed samym sobą, że ma problem z narkotykami. Następnie stosuje się trzy etapy leczenia: detoksykację, rehabilitację oraz leczenie postrehabilitacyjne.

Detoksykacja

Za tą nazwą kryje się oczyszczanie organizmu uzależnionego z narkotyków oraz toksyn. Detoks od substancji psychoaktywnych może, ale nie musi, uwzględniać farmakologię. Jego długość jest zależna od czynników, takich jak: głębokość uzależnienia oraz czas, jaki upłynął od ostatniego kontaktu z używką.

Rehabilitacja

To, inaczej mówiąc, terapia grupowa oraz indywidualna dla narkomanów w specjalnej placówce, zajmującej się uzależnieniami. W tym czasie grupa fachowców pomaga przejść przez leczenie, wspierając uzależnionego fizycznie, jak i psychicznie. Wśród profesjonalistów w ośrodku znajdują się psycholodzy, pielęgniarki oraz lekarze, których celem jest m.in. zrozumienie źródła problemu, poprawa relacji między narkomanem a bliskimi, a także nauczenie go funkcjonowania bez nałogów.

Leczenie postrehabilitacyjne

Celem leczenia postrehabilitacyjnego jest utrwalenie abstynencji oraz pomoc pacjentowi w ponownym wdrożeniu się w życie społeczne po opuszczeniu ośrodka.

Podsumowanie

Problem rozprzestrzeniania się narkotyków w społeczeństwie stale rośnie. Na szczęście zwiększa się również świadomość ludzi dotycząca tej kwestii. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych przestaje być tematem tabu, dzięki czemu łatwiej jest nam np. rozpoznać objawy dotykające narkomanów, a także nakłonić ich do skorzystania z potrzebnej pomocy.

WSZYSTKIE WPISY

Szukasz więcej informacji na temat leczenia uzależnień?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najskuteczniejszych metod leczenia uzależnień dostępnych obecnie w naszym ośrodku leczenia uzależnień Kryształowy Płomyk prosimy o kontakt z naszym biurem lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Call Now Button